Archiv pro den: 17. 8. 2017

Jak navnadit prvňáčka

Jak navnadit prvňáčka, aby se do školy těšil S koncem prázdnin tradičně přibývá mnoho starostí většině rodičů. Asi nejvíc to pak prožívají rodiny budoucích prvňáků. Protože toto období není náročné jen pro samotného školáka, ale znamená změnu v životě celé rodiny. Pokud chcete, aby se dítě co nejsnáze adaptovalo na školu i školní režim, pak …
Read more

Projekt logopedie

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT „PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2013“ Paní učitelky Eva Zdvořilá a Lenka Červená se zapojily do programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“. Vytvořily projekt „Krok za krokem od A do Z“, který je zaměřen na zlepšení celkové úrovně vyjadřovacích schopností u dětí …
Read more

Profil absolventa Mš

Profil absolventa MŠ v Sádku Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání (základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu atd.). Hlavní cíle předškolního vzdělávání: 1) rozvíjení dítěte …
Read more

O nás

Mateřská škola v Sádku leží na samém okraji Vysočiny, v chráněné oblasti Žďárské vrchy, tří kilometry od města Poličky. Právě její poloha nám umožňuje být v blízkém kontaktu s přírodou, s níž děti přicházejí každodenně do styku – ať už formou nejrůznějších činností v mateřské škole nebo při pobytu venku. Mateřská škola se nachází v …
Read more

Informace pro rodiče

Co připravit dětem při nástupu do mateřské školy * bačkorky ( ne pantofle ) * oblečení do třídy s kapsou na kapesník * oblečení pro pobyt venku * náhradní oblečení ( spodní prádlo, ponožky… ) * pyžamo * umělohmotný hrníček ( pro dodržování pitného režimu v průběhu dne )

Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ SÁDEK ZVOLENÉ NA OBDOBÍ LET 2014 – 2017 Předsedkyně: Mgr. Petra Nyklová Členové: Bc. Vladimír Andrlík Věra Chválová Mgr. Olga Kotvová Kateřina Maděrová, DiS. Mgr. Pavla Švábová Školská rada se řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon). Je to orgán umožňující …
Read more