Rady a prosby

RADY, DOPORUČENÍ, PROSBY A INFORMACE

PRO RODIČE NAŠICH DĚTÍ

Nepřítomnost žáka omlouvejte, pokud možno, předem.

Zvažte, prosím, každou absenci, zda je opravdu nutná.

A jestli je nezbytné omluvení na celé dopoledne!

Spousta lékařů ordinuje i odpoledne. Všechny omluvenky zapisujte

do notýsku nebo žákovské knížky, nikoliv na jednotlivé lístky!

Nezapomínejte podle potřeby dětem včas odhlásit obědy

(den předem, nejpozději pak do 6.30 hodin ráno v 1.den nemoci).

Prosíme o pravidelné kontroly žákovských knížek a notýsků, vždy

během víkendu žákovskou knížku či notýsek podepište a připište datum této kontroly!

Vyplňte údaje v úvodních stranách žákovské knížky a notýsků,

zejména telefonní kontakty na Vás!

Prosíme, pravidelně také kontrolujte obsah aktovek, často tam děti zapomínají zbytky

svačin a jiné poklady…. Také uvažte množství svačiny,

často ho mají menší děti v nepoměru ke své potřebě a potom vracejí obědy!

Dohlédněte na kontrolu vybavenosti a pořádku penálu. Ořezané tužky,

pastelky,mazací gumy, nůžky s označením a tuhé lepidlo

by měly být celoročně součástí každého penálu.!

Když děti mají tyto pomůcky v pořádku pouze prvních 14 dnů v září a potom celý školní rok si

věci půjčují, tak to výuku velmi zdržuje.

Žáci by si měli chystat věci pouze podle rozvrhu na daný den,

většinou nosí úplně všechno a aktovky jsou zbytečně přetížené!

Pamatujte na pravidelný režim také přípravou na vyučování.

Nahodilé opakování či učení se až těsně před zkoušením,

či prověrkou vede ke zbytečnému stresu a selhávání dětí.

Zvažte sledování televize, zvláště večer. Večerní pořady většinou

nejsouurčené dětem, často ovšem ani ty odpolední nebo podvečerní.

Učte děti vybírat si z pořadů, vybírejte společně a

společně se na některé dívejte, povídejte si pak o nich.

Uvažte, že zejména menší děti potřebují dostatek spánku.

Čtěte si společně s dětmi – rituál večerního čtení obohacuje jak dítě,

tak rodiče.

Dbejte na vhodné využití volného času dětí – přiměřený počet

kroužků a dalších aktivit (kroužky ve škole, příp.

v Mozaice, ZUŠ, fotbal, hasičský sport, hokej atd.) – prvňákům stačí 1, max. 2 méně časově i

fyzicky náročné kroužky, aby měli čas na odpočinek a pravidelnou krátkou přípravu do školy;

i ve vyšších ročnících je třeba zvažovat počet a zaměření kroužků,

protože příprava do školy je již časově náročnější (např. sport + kroužek s jiným zaměřením).

Veďte děti k domácí práci – jednoduché úkoly jsou schopni zvládnout i prvňáčci; děti to dělají rády,

cítí se „dospěle, důležitě“; jejich hlavní „prací“ je ale škola.

Věnujte pozornost řeči a výslovnosti – řečové vady se stále více objevují u dětí,

které přicházejí k zápisu do 1. ročníku a následně do 1. třídy,

často přetrvávajíi do vyšších ročníků.

To pak způsobuje potíže při čtení, psaní apod.

Pokud máVaše dítě špatnou výslovnost, navštivte logopeda,

pokud jste tak dosud neučinili. Nikdy není pozdě,

ale tento problém by měl být řešen již v mateřskéškole, a to co nejdříve!!!

Připravte děti na to, že ne vždy se vše podaří, a že by se neměly hned vzdát.

Netrestejte své děti příliš, jejich psychika vyzrává.

Sledujte informace posílané po dětech, mailem, vyvěšené na vývěsce v obci,

na nástěnkách ve škole i webové stránky školy.

Pokud máte dotazy, připomínky či nápady, řešte to s třídními učitelkami,

nedělejte ukvapené závěry!

Děkujeme Vám mnohokrát za spolupráci.