Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy.
Slouží k odpočinku, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování hravou formou.
Pro svou činnost využívá 1 kmenové oddělení a třídy s počítači a interaktivní tabulí,
kde je zaveden internet. K dispozici je také přírodní učebna,
pískoviště a průlezky na školní zahradě a obecní hřiště nedaleko školy.