Month:

Listopad 2017

Informace k volbám do školské rady

VÁŽENÍ VOLIČI ! Volby zástupců z řad zákonných zástupců žáků se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. 2017 v budově školy od 12.45 hodin do 16.00 hodin. Místem konání voleb je I. třída v I. podlaží školy. Prostřednictvím Vašich dětí Vám posílám hlasovací lístek. Na základě Vašich návrhů a souhlasu kandidátů je na nich uvedeno 6 nejčastěji navrhovaných kandidátů, …
Read more

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA Školská rada se řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon). Je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah znění výše uvedených § 167 a § 168 školského zákona …
Read more