Archiv pro den: 5. 11. 2017

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA Školská rada se řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon). Je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah znění výše uvedených § 167 a § 168 školského zákona …
Read more