Důležité informace o školní jídelně

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Naše školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro MŠ , obědy pro žáky ZŠ a zaměstnance školy.

Jídelní lístek sestavuje kuchařka společně s vedoucí stravování tak, aby odpovídal normám platným

pro zdravé školní stravování a zároveň přísnému kritériu pro splnění spotřebního koše.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

                                           – dítě lze odhlásit den předem nebo ráno do 6.30 hodin

                              – první den nemoci si můžete oběd vyzvednout do 12.30 hod. do vlastních čistých nádob

                              – nebude-li dítě včas a řádně odhlášeno a přihlášeno, bude mu oběd účtován v plné výši a to v hodnotě 60 Kč

        Obědy lze odhlásit na čísle: 731 615 254 ( stačí zaslat SMS)

 CENY STRAVNÉHO 

 PLATNÉ OD 1.9. 2018

    MŠ: 3-6-let                             celodenní strava:                    32,- Kč

                                                                        – přesnídávka:                     8,-

                                                                           – oběd:                                 17,-

                                                                         – svačina:                             7,-

      MŠ: 7 let                                      celodenní strava:                   33,- Kč

                                                                      – přesnídávka:                      7,-

                                                                         – oběd:                                 20,-

                                                                        – svačina:                             6,-

   

   ZŠ: 7 – 10 let                              oběd:                                              20 ,- Kč
   ZŠ: 11 – 14                                 oběd:                                       22 ,- Kč