Zaměstnanci školy

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

základní škola

pedagogové:

Mgr. Ladislava Plachá – ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (3. a 4. ročník)

Mgr. Pavla Švábová – třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)

Mgr. Martina Hegrová – třídní učitelka III. třídy (5. ročník)

Věra Chválová – vychovatelka školní družiny a učitelka

provozní zaměstnanci:

Marta Kadlecová – uklízečka

Libor Baumruk – školník a údržbář

Blanka Smejkalová – účetní

mateřská škola

pedagogové:

Eva Zdvořilá – vedoucí učitelka

Monika Procházková – učitelka

Bc. Marie Mlejnková – učitelka

Mgr. Lenka Střílková

provozní zaměstnanci:

Dana Zlochová – uklízečka

školní jídelna

Dana Hájková – vedoucí stravování

Zdeňka Fišerová – hlavní kuchařka

Marie Cacková – pomocná kuchařka