Pokyny žákům ke kurzu plavání

VÁŽENÍ RODIČE, VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST TĚMTO INFORMACÍM K PLAVÁNÍ:

Deset lekcí každý čtvrtek od 3. 1. 2019 do 14. 3. 2019 od 7.45 do 9.15 hodin.

Sraz ve škole v 7.10 hodin.

Cena: 70,- Kč za 2 x 45 minut, tj. 700,- Kč za celý kurz (platí pro žáky 1., 2. a 5. ročníku).

Kurzovné (1., 2. a 5. ročník) zaplatíte až po ukončení plaveckého výcviku podle skutečně odplavaných hodin. Žáci 3. a 4. ročníku kurzovné neplatí, plavání je součástí povinné tělesné výchovy.

Doprava:

Na bazén zvláštním autobusem v 7.20 hodin.

Z bazénu zvláštním autobusem v 9.30 hodin.

Doprava bude hrazena z rozvojového programu Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2019, který vyhlásilo MŠMT, a to buď v plné výši, nebo část půjde z rozvojového programu a část zaplatíte Vy rodiče. Budete o tom včas informováni.

S sebou do igelitové tašky:

plavky, mýdlo, osušku, hřeben, vhodné oblečení na cestu tam a zpátky (podle počasí), svačinu, pití, kapesník

Ve škole ráno nechat: učení dle plaveckého rozvrhu, úkol, penál, žákovskou knížku, úkolníček

Nebrat s sebou řetízky, náušnice, prstýnky, cenné věci, mobily ani větší finanční obnos!

UPOZORNĚNÍ!!!

Plavání je součástí osnov tělesné výchovy ve všech ročnících. Žáci, kteří nemohou ze zdravotních důvodů absolvovat celý plavecký výcvik, musí mít potvrzení od lékaře a rodiči vyplněnou a podepsanou žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy (je ke stažení na stránkách školy v oddíle DOKUMENTY – je nutné ji upravit pro vlastní potřebu!). Tito žáci nebo žáci, kteří nebudou plavat nárazově, např. po nemoci, mohou jezdit s ostatními a dívat se na kamarády nebo budou docházet do školy až na výuku po plavání, tj. V 9.45 hodin – PROSÍM, DODRŽTE TENTO ČAS! Pak budou mít první dvě hodiny omluvené v žákovské knížce. Text omluvenky v případě, že dítě nebude vůbec plavat, bude napsán třídní učitelkou a podepsán rodiči. Je třeba vždy včas sdělit, zda dítě pojede nebo přijde až po plavání.

PŘINÉST:

1. VE ČTVRTEK 3. 1. VYPLNĚNÉ A RODIČI PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE, BUDE-LI DÍTĚ 3. 1. PLAVAT. ZAČNE-LI S PLAVÁNÍM POZDĚJI, PROHLÁŠENÍ PŘINESE AŽ V DEN PRVNÍHO PLAVÁNÍ. TISKOPIS DĚTI OBDRŽELY VE ŠKOLE PŘI ODCHODU NA VÁNOCE.

2. VE ČTVRTEK 3. 1. DOPORUČENÍ LÉKAŘE, POKUD NEBUDE DÍTĚ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ABSOLVOVAT PLAVECKÝ VÝCVIK A VYPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY.