Zápis do 1. ročníku

PŘÍPRAVNÉ LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zápisy do 1. ročníku budou probíhat v období od 1. dubna do 30. dubna, v naší škole se ZÁPIS bude konat ve  STŘEDU 10. DUBNA 2019 V 15.00.

Blíží se tedy naše již tradiční PŘÍPRAVNÉ LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY.
Rodiče i budoucí žáčci se seznámí s prostředím školy a paní učitelky mají možnost si ověřit jejich šikovnost a připravenost do školy.
Ve třech lekcích, které jsme letos připravili, mají děti možnost poprvé zasednout do opravdových školních lavic a pomalu trénovat pozornost, šikovnost a uplatňovat své vědomosti a dovednosti nabyté v mateřské škole i v rodinném prostředí. U dětí se postupně vystřídají všechny paní učitelky, což jistě velmi usnadní první vzájemný kontakt při zápisu do školy i následně v září při vstupu do 1. třídy.
Program každé lekce bude jiný, v jejich průběhu si paní učitelky ověří schopnosti a dovednosti dětí ve všech oblastech – řeč, vady řeči, jemná a hrubá motorika, správné držení a sklon tužky, správné sezení, sluchová analýza slov (co slyším na začátku, na konci slova, je hláska ve slově? apod.), prostorová orientace, barvy, geometrické tvary, jednoduché početní úkony, úroveň slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti. Rovněž si udělají představu o úrovni sociální zralosti, která je jednou z nejdůležitějších oblastí při posuzování školní zralosti dítěte.
Rodiče sedí v blízkosti svých dětí a pozorují jejich snažení. Paní učitelky jim ukazují, jaké případné chyby jejich děti dělají a jak s nimi doma pracovat. Je přínosné, aby svou přítomností dětem dávaly pocit klidu a jistoty, ale není dobré, když do jejich práce zasahují, radí jim a pomáhají. Je jistě těžké zdržet se takovéto aktivity, ale stojí za to to zkusit a vydržet.

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH LEKCÍ
STŘEDA 20. 2., 6. 3. a 20. 3. 2019
OD 15.00 HODIN V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY
S sebou: přezůvky a dobrou náladu!!!
Těšíme se na shledání a věříme, že děti i jejich rodiče přijdou s nadšením a elánem a že jim vydrží po celou dobu školní docházky ☺.

Vaše paní učitelky