Prázdninový provoz školy

OZNÁMENÍ

1. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola bude otevřena ve dnech:

1. 7. 2019 – 4. 7. 2019

Od 19. 8. 2019

Kontakt pro případ potřeby: mssadek@zskola.com; mobil – 736 220 326

2. INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin.

Kontakty pro případ potřeby: 731 615 256 (škola)

731 615 254 (školní jídelna)

sadek@zskola.com

Pokud budete požadovat obědy ve školní jídelně od 2. 9. 2019, je nutné je přihlásit do pátku 30. 8. 2019.

Případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ se včas dozvíte.

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ