Category:

Základní škola

Zaměstnanci školy

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 základní škola pedagogové: Mgr. Ladislava Plachá – ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (3. a 4. ročník) Mgr. Pavla Švábová – třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník) Mgr. Martina Hegrová – třídní učitelka III. třídy (5. ročník) Věra Chválová – vychovatelka školní družiny a učitelka provozní zaměstnanci: …
Read more

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Bc. Josef Zavoral E-mail:  dpo@enterpolicka.cz     INFORMAČNÍ POVINNOST MATEŘSKÁ ŠKOLA   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°   INFORMAČNÍ POVINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

Zaměstnanci školy

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 základní škola pedagogové: Mgr. Ladislava Plachá – ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (2. a 3. ročník) Mgr. Pavla Švábová – třídní učitelka I. třídy (1. ročník) Mgr. Martina Hegrová – třídní učitelka III. třídy (4. a 5. ročník) Mgr. Martina Heyerová – učitelka anglického jazyka (1. – 5. …
Read more

Jak navnadit prvňáčka

Jak navnadit prvňáčka, aby se do školy těšil S koncem prázdnin tradičně přibývá mnoho starostí většině rodičů. Asi nejvíc to pak prožívají rodiny budoucích prvňáků. Protože toto období není náročné jen pro samotného školáka, ale znamená změnu v životě celé rodiny. Pokud chcete, aby se dítě co nejsnáze adaptovalo na školu i školní režim, pak …
Read more

Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ SÁDEK ZVOLENÉ NA OBDOBÍ LET 2014 – 2017 Předsedkyně: Mgr. Petra Nyklová Členové: Bc. Vladimír Andrlík Věra Chválová Mgr. Olga Kotvová Kateřina Maděrová, DiS. Mgr. Pavla Švábová Školská rada se řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon). Je to orgán umožňující …
Read more

Děti a internet

RODIČOVSKÉ DESATERO BEZPEČNOSTI DĚTÍ NA INTERNETU 1. Vyzvěte děti, aby si s Vámi povídaly o tom, jak tráví čas na internetu. Bavte se na internetu společně s dětmi. 2. Naučte děti věřit svým instinktům, pokud je při pobytu on-line něco znepokojuje, měly by Vám o tom říci. 3. Jestliže děti navštěvují konverzační místnosti, používají programy …
Read more

Rady a prosby

RADY, DOPORUČENÍ, PROSBY A INFORMACE PRO RODIČE NAŠICH DĚTÍ Nepřítomnost žáka omlouvejte, pokud možno, předem. Zvažte, prosím, každou absenci, zda je opravdu nutná. A jestli je nezbytné omluvení na celé dopoledne! Spousta lékařů ordinuje i odpoledne. Všechny omluvenky zapisujte do notýsku nebo žákovské knížky, nikoliv na jednotlivé lístky! Nezapomínejte podle potřeby dětem včas odhlásit obědy …
Read more

Zvonění

VYUČOVACÍ HODINY 1. vyučovací hodina 7.55 – 8.40 2. vyučovací hodina 8.55 – 9.40 3. vyučovací hodina 10.00 – 10.45 4. vyučovací hodina 10.55 – 11.40 5. vyučovací hodina 11.50 – 12.35 6. vyučovací hodina 12.45 – 13.30 7. vyučovací hodina 13.40 – 14.25