Rady a prosby

RADY, DOPORUČENÍ, PROSBY A INFORMACE PRO RODIČE NAŠICH DĚTÍ Nepřítomnost žáka omlouvejte, pokud možno, předem. Zvažte, prosím, každou absenci, zda je opravdu nutná. A jestli je nezbytné omluvení na celé dopoledne! Spousta lékařů ordinuje i odpoledne. Všechny omluvenky zapisujte do notýsku nebo žákovské knížky, nikoliv na jednotlivé lístky! Nezapomínejte podle potřeby dětem včas odhlásit obědy …
Read more

Zvonění

VYUČOVACÍ HODINY 1. vyučovací hodina 7.55 – 8.40 2. vyučovací hodina 8.55 – 9.40 3. vyučovací hodina 10.00 – 10.45 4. vyučovací hodina 10.55 – 11.40 5. vyučovací hodina 11.50 – 12.35 6. vyučovací hodina 12.45 – 13.30 7. vyučovací hodina 13.40 – 14.25

Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření …
Read more

Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy. Slouží k odpočinku, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování hravou formou. Pro svou činnost využívá 1 kmenové oddělení a třídy s počítači a interaktivní tabulí, kde je zaveden internet. K dispozici je také přírodní učebna, pískoviště a průlezky na školní zahradě a obecní hřiště nedaleko …
Read more