Top
+420 461 724 465, +420 731 615 256 - ředitelna, sborovna, školní družina

PRVNÍ  ŠKOLNÍ DEN

V pondělí 4. září jsme v naší škole přivítali nové prvňáčky. Po úvodním slovu paní ředitelky a pozdravení od starostů obou obcí se naši nejmladší přesunuli ke své třídě. Tu si odemkly klíčem, který jim v závěru minulého školního roku předali jejich předchůdci, loňští páťáci. Při příchodu do třídy se děti za zvuků písně Dva roky prázdnin usadily na koberec, který představoval moře. V něm děti objevily láhev a v ní vzkaz, který jim paní učitelka přečetla. Z dětí se tak stali námořníci, kteří poplují na Tajemný ostrov poznání. Každý si podepsal svoji námořnickou čepici a nalodil se na loď připravenou na nástěnce. Paní učitelka, teď již kapitán lodi, jim předala pamětní medaile a pamětní listy. Společně si pak zazpívali Námořnickou písničku, kterou se v průběhu dalších dní naučí i s pohybovým doprovodem. Domů si prvňáci odnesli drobné dárky a pomůcky, které budou na své plavbě potřebovat. Nezbývá, než jim popřát, aby se jim ve škole dařilo získávat nové vědomosti a dovednosti v příjemné společnosti svých kamarádů a aby do školy chodili s úsměvem.

                                                                                                                                                Pavla Švábová, třídní učitelka