Top
+420 461 724 465, +420 731 615 256 - ředitelna, sborovna, školní družina

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy. Slouží k odpočinku, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování hravou formou. Pro svou činnost využívá 1 kmenové oddělení a třídy s počítači a interaktivní tabulí, kde je zaveden internet. K dispozici je také přírodní učebna, pískoviště a průlezky na školní zahradě a obecní hřiště nedaleko školy.