Top
+420 734 560 256 - ředitelna, sborovna, +420 731 615 256 - školní družina

Naše školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro MŠ, obědy pro žáky ZŠ a zaměstnance školy. Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchařka společně s vedoucí stravování tak, aby odpovídal normám platným pro zdravé školní stravování a zároveň přísnému kritériu pro splnění spotřebního koše.

JÍDLO, KTERÉ SI STRÁVNÍCI ODNÁŠEJÍ DOMŮ, JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!

Odhlašování stravy:

  • dítě lze odhlásit den předem nebo ráno do 6.30 hodin
  • první den nemoci si můžete oběd vyzvednout do 12.30 hod. do vlastních čistých nádob
  • nebude-li dítě včas a řádně odhlášeno a přihlášeno, bude mu oběd účtován v plné výši, jeho hodnota pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 80,- Kč

Obědy lze odhlásit na čísle: 731 615 254 ( stačí zaslat SMS)

Ceny stravného od 1. 9. 2023 - VIZ SOUBOR NÍŽE