Top
+420 461 724 465, +420 731 615 256 - ředitelna, sborovna, školní družina

Základní škola

VÍCE

Mateřská škola

VÍCE

Družina

VÍCE

Jídelna

VÍCE
12. 10. 2020

VÁŽENÍ RODIČE, NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR JE S PLATNOSTÍ OD STŘEDY 14. 10. 2020 DO NEDĚLE 25. 10. 2020 UZAVŘENA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. NA DNY 26. 10. A 27. 10. JE VYHLÁŠENO COVIDOVÉ VOLNO, 28. 10. JE STÁTNÍ SVÁTEK A VE DNECH 29. 10. A 30. 10. 2020 JSOU PODZIMNÍ PRÁZDNINY. VŠE KE ZPŮSOBU DISTANČNÍ VÝUKY VÁM BUDE CO NEJDŘÍVE OZNÁMENO. 

6. 10. 2020

V ÚTERÝ 6. 10. 2020 ZAČÍNÁ KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ. VÝUKA BUDE PROBÍHAT NA FAŘE, KAM SI PAN FARÁŘ DĚTI DOVEDE Z OBECNÍHO ÚŘADU. 1. A 2. ROČNÍK - ZAČÁTEK KOLEM 12.30 HODIN, 3. - 5. ROČNÍK - ZAČÁTEK KOLEM 13.30 HODIN.  

1. 10. 2020

VÁŽENÍ RODIČE, S PLATNOSTÍ OD 9. 10. 2020 BUDE OBĚD PRO ŽÁKY ZŠ ZAJIŠTĚN I V PÁTEK. STRÁVNÍCI BUDOU NA PÁTKY AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI. POKUD NEBUDETE MÍT O PÁTEČNÍ OBĚDY ZÁJEM, JE MOŽNÉ JE ODHLÁSIT DO 3. 10. 2020 U VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ NA ČÍSLE 704 617 048.  

9. 9. 2020

S PLATNOSTÍ OD 10. ZÁŘÍ 2020 SE ZAVÁDÍ POVINNOST ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY POUŽÍVAT VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH (S VÝJIMKOU TŘÍD) OCHRANU DÝCHACÍCH CEST - ROUŠKY.

7. 9. 2020

S platností od 8. září 2020 budou vstupovat rodinní příslušníci dětí mateřské školy a další osoby do budovy obecního úřadu Kamenec, který po dobu přestavby školy slouží rovněž jako budova mateřské školy Sádek, POUZE s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor) a budou se v ní zdržovat co nejkratší dobu. Do budovy může vstoupit cizí osoba pouze ve výjimečných případech (lékař,….) a  je povinna mít na obličeji ochranu dýchacích cest. Děti a zaměstnanci používají ochranné prostředky zatím dle svého uvážení. Dezinfekce je nutná při každém vstupu všech osob do budovy. Oběd v první den nemoci dítěte si vyzvedávejte jen v nejnutnějších případech – zavolejte na mobil MŠ – 736 220 326 a vyčkejte příchodu zaměstnance MŠ.

6. 9. 2020

S platností od 7. září 2020 se zakazuje  vstup rodinným příslušníkům  žáků základní školy a dalším osobám do budovy obecního úřadu Sádek, který po dobu přestavby školy slouží jako školní budova. Pokud ve výjimečných případech  musí cizí osoba  (lékař,….)  do budovy  vstoupit, je povinna mít na obličeji ochranu dýchacích cest.  Žáci a zaměstnanci používají ochranné prostředky zatím dle svého uvážení. Dezinfekce je nutná při každém vstupu všech osob do budovy. Pokud bude žák z nějakého důvodu odcházet v průběhu vyučování, přinese písemnou omluvenku, kde bude uveden čas odchodu, vyučující ho pustí do šatny a zákonný zástupce si ho vyzvedne venku před budovou, kde na něj čeká. Odchod ze školní družiny – zákonný zástupce či osoba, která je oprávněna žáka vyzvednout, zavolá na mobil školy 731 615 256 a vyčká příchodu svého dítěte před budovu, kde na něj čeká. Oběd v první den nemoci dítěte si vyzvedávejte jen v nejnutnějších případech – zavolejte na mobil ŠJ 731 615 254 a vyčkejte příchodu kuchařky u zadního vchodu do budovy.