Top
+420 461 724 465, +420 731 615 256 - ředitelna, sborovna, školní družina

Základní škola

VÍCE

Mateřská škola

VÍCE

Družina

VÍCE

Jídelna

VÍCE
16. 4. 2021

Stravné na měsíc DUBEN se vybírá v ÚTERÝ 20.dubna 2021 od 7 - 13 hod. Platit se bude u výdejového okénka (při příchodu do budovy dveře vlevo). Zároveň se vybírá i školkovné -platí pouze děti, které v dubnu docházejí do mateřské školy. Za měsíc únor a březen se z důvodu uzavření MŠ úplata neplatí.

7. 9. 2020

S platností od 8. září 2020 budou vstupovat rodinní příslušníci dětí mateřské školy a další osoby do budovy základní školy Sádek, POUZE s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor) a budou se v ní zdržovat co nejkratší dobu. Do budovy může vstoupit cizí osoba pouze ve výjimečných případech (lékař,….) a  je povinna mít na obličeji ochranu dýchacích cest. Děti a zaměstnanci používají ochranné prostředky zatím dle svého uvážení. Dezinfekce je nutná při každém vstupu všech osob do budovy. Oběd v první den nemoci dítěte si vyzvedávejte jen v nejnutnějších případech – zavolejte na mobil MŠ – 736 220 326 a vyčkejte příchodu zaměstnance MŠ.

6. 9. 2020

S platností od 7. září 2020 se zakazuje  vstup rodinným příslušníkům  žáků základní školy a dalším osobám do budovy základní školy. Pokud ve výjimečných případech  musí cizí osoba  (lékař,….)  do budovy  vstoupit, je povinna mít na obličeji ochranu dýchacích cest.  Žáci a zaměstnanci používají ochranné prostředky zatím dle svého uvážení. Dezinfekce je nutná při každém vstupu všech osob do budovy. Pokud bude žák z nějakého důvodu odcházet v průběhu vyučování, přinese písemnou omluvenku, kde bude uveden čas odchodu, vyučující ho pustí do šatny a zákonný zástupce si ho vyzvedne venku před budovou, kde na něj čeká. Odchod ze školní družiny – zákonný zástupce či osoba, která je oprávněna žáka vyzvednout, zavolá na mobil školy 731 615 256 a vyčká příchodu svého dítěte před budovu, kde na něj čeká. Oběd v první den nemoci dítěte si vyzvedávejte jen v nejnutnějších případech – zavolejte na mobil ŠJ 731 615 254 a vyčkejte příchodu kuchařky.