Top
+420 461 724 465, +420 731 615 256 - ředitelna, sborovna, školní družina

Základní škola

VÍCE

Mateřská škola

VÍCE

Družina

VÍCE

Jídelna

VÍCE
29. 9. 2023

VÁŽENÍ RODIČE DĚTÍ MŠ A ŽÁKŮ ZŠ, Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE V PÁTEK 29. 9. UZAVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA I ZÁKLADNÍ ŠKOLA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

19. 9. 2023

Vážení rodiče, v oddílu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, záložka TŘÍDNÍ SCHŮZKY najdete v souborech program společné informativní schůzky, která se konala 12. 9. 2023.

14. 9. 2023

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 vyrazila celá naše škola do pohádkového města Jičín. Probíhal zde festival Jičín – město pohádky. Bránu do náměstí jsme si otevřeli zazvoněním na kouzelné zvonečky. Potkali jsme Večerníčka, Boba a Bobka, Jů a Hele, čerty, Manku a Rumcajse, Bobíka, Pinďu, Fifinku a Myšpulína. Zhlédli jsme loutkové divadélko. Obcházeli jsme stanoviště, plnili zajímavé úkoly a dostávali za ně odměnu. Nakonec jsme si koupili různé sladkosti a suvenýry. Bylo nádherné slunečné počasí a všichni jsme si to báječně užili.                                                                                                                                                              žáci a učitelky 5. třídy

4. 9. 2023

PRVNÍ  ŠKOLNÍ DEN V pondělí 4. září jsme v naší škole přivítali nové prvňáčky. Po úvodním slovu paní ředitelky a pozdravení od starostů obou obcí se naši nejmladší přesunuli ke své třídě. Tu si odemkly klíčem, který jim v závěru minulého školního roku předali jejich předchůdci, loňští páťáci. Při příchodu do třídy se děti za zvuků písně Dva roky prázdnin usadily na koberec, který představoval moře. V něm děti objevily láhev a v ní vzkaz, který jim paní učitelka přečetla. Z dětí se tak stali námořníci, kteří poplují na Tajemný ostrov poznání. Každý si podepsal svoji námořnickou čepici a nalodil se na loď připravenou na nástěnce. Paní učitelka, teď již kapitán lodi, jim předala pamětní medaile a pamětní listy. Společně si pak zazpívali Námořnickou písničku, kterou se v průběhu dalších dní naučí i s pohybovým doprovodem. Domů si prvňáci odnesli drobné dárky a pomůcky, které budou na své plavbě potřebovat. Nezbývá, než jim popřát, aby se jim ve škole dařilo získávat nové vědomosti a dovednosti v příjemné společnosti svých kamarádů a aby do školy chodili s úsměvem.                                                                                                                                                 Pavla Švábová, třídní učitelka

4. 8. 2023

NOVÉ CENY STRAVNÉHO JSOU ZVEŘEJNĚNY V ODDÍLE ŠKOLNÍ JÍDELNA, ZÁLOŽKA DŮLEŽITÉ INFORMACE.